Blå Mandag

- med Bowling, Gokart og Lækker mad

Skal du snart til at have holdt kon­fir­ma­tion eller non­fir­ma­tion? Så kig for­bi hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter, for der er aldrig kede­ligt. Så kan du og dine ven­ner fore­ta­ge jer noget sejt og ople­ve noget spæn­den­de på jeres blå man­dag. Hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter får I en super fest­lig dag, hvor I kan hyg­ge jer og få nog­le sjove ople­vel­ser med jeres ven­ner. Nu er du og dine kam­me­ra­ter jo for­melt trå­dt ind i de voks­nes ræk­ker, som det så fint hed­der sig i man­ge af taler­ne til kon­fir­ma­tions­fe­ster. Den tale­må­de har du sik­kert også selv hørt nog­le gan­ge.

På jeres blå man­dag kan I kom­me i spil­le­hal i Hjør­ring, nyde en læk­ker buf­fet eller fx bøf og bowling, når I tager hen og morer jer med hin­an­den hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter, som både kan læg­ge loka­ler til i anled­ning af sel­ve din kon­fir­ma­tion / non­fir­ma­tion — og ikke mindst blå man­dag. Hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter kan I væl­ge tag-selv-bord-menu­er, eller hvad I ellers ønsker.

En rig­tigt læk­ker gang spis­ning med ven­ner­ne er en vig­tig del af en vel­lyk­ket blå man­dag, for ingen gider at gå sult­ne hjem, og det kom­mer aldrig til at ske hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter, som er meget erfa­ren i at lave den per­fek­te og lidt ander­le­des kon­fir­ma­tion / non­fir­ma­tion eller blå man­dag. Det kan I også få kom­bi­ne­ret med bowling og / eller gokart-tur. Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter giver jer også andre mulig­he­der for mor­skab – eksem­pel­vis har vi også air­ho­ck­ey og bord­fod­bold­spil, hvor I kan dyste mod hin­an­den.

Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter til­by­der fle­re mulig­he­der på din blå man­dag. Du og dine kam­me­ra­ter kan jo begyn­de jeres blå man­dag på vores spæn­den­de, men sik­re gokart­ba­ne, så kan I måske spi­se en bøf, eller hvad I nu væl­ger, og I kan slut­te jeres blå man­dag med bowling med kæm­pe lysshow og diskomu­sik.

Hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter har den flot­te og moder­ne gokart­ba­ne åbent på alle blå man­da­ge. Tag hen til Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter – vores døre er åbne på din blå man­dag, så kom frisk hen til os for at fejre din blå man­dag.