En times bowling
inkl. sko­le­je,
1 fransk hot­dog,
1 soda­vand og 1 is

89,00 pr. barn.

En times bowling
inkl. sko­le­je,
1 bur­ger,
1 soda­vand og 1 is.

99,00 pr. barn

En times bowling inkl. sko-leje,
1 bur­ger m/pommes fri­tes,
1 stor slus­hi­ce,
1 luksus-is og 1 pose slik.

139,00 pr. barn

Børnefødselsdag

– når det skal være sjovt

Har dit barn snart fød­sels­dag? Vil give dit barn en ekstra ople­vel­se i anled­ning af fød­sels­da­gen i år? Når du kon­tak­ter Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter, kan du sam­men med Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter arran­ge­re en uforg­lem­me­lig fest i bør­ne­høj­de. Hvem vil ikke give sin øje­sten den aller­bed­ste fød­sels­dag? Inter er bed­re end at se sit gla­de fød­sels­dags­barn strå­le over over sin egen fest ude i byen med alle sine klas­se­kam­me­ra­ter m.fl.

Det er en god ide, at nog­le af gæster­ne tager bil­le­der for jer. I kan glæ­de jer over bil­le­der­ne bag­ef­ter. Bil­le­der er skøn­ne min­der at tage frem sene­re. Dit barn bli­ver så stolt, at det bli­ver en cen­ti­me­ter høje­re af glæ­de. Det er dej­ligt at være festens midt­punkt og bli­ve fejret sam­men med sine nær­me­ste og få gaver.

Sik­ker­he­den er i top hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter, så det er et trygt sted at fejre dit barns fød­sels­dag. Udover bowling har Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter bl.a. også en moder­ne gokart­ba­ne med en alders­græn­se på mini­mum 10 år.

I får en fest, når I besø­ger Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter til bør­ne­fød­sels­da­gen. Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter har ram­mer­ne og erfa­rin­gen til også at ser­vi­ce­re vores helt unge kun­der. De altid har stor for­nø­jel­se og mor­skab af timer­ne hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter, hvor de sam­men med deres kam­me­ra­ter kan få brændt en mas­se krudt af.

Hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter, kan du bestil­le læk­ker fød­sels­dags­mad til den seje­ste bør­ne­fød­sels­dag i Nord­jyl­land, og du kan væl­ge mel­lem fle­re mad­kom­bi­na­tio­ner. Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter sæt­ter til bør­ne­fød­sels­da­ge altid fød­sels­dags­flag på bor­det og har en gave klar til fød­sel­a­ren. Det­te er muligt fra søn­dag til tors­dag fra kl. 12.00 — 17.00, og på fre­da­ge og lør­da­ge fra kl. 12.00 — 15.00.

Pri­ser­ne på bør­ne­fød­sels­dag hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter er yderst for­del­ag­ti­ge. Pri­ser­ne tager udgangs­punkt i mindst 4 børn pr. bane.

 

Så kontakt Hjørring Bowling & Gokart Center.