Årets julefrokost

— holdes i Hjørring Bowling og Gokart Center

Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter står klar til at hol­de en fest­lig og hyg­ge­lig jule­frokost i Hjør­ring for dig og dine arbejds­kam­me­ra­ter. Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter hol­der jule­froko­ster for folk i hele Nord­jyl­land – fx fra Hir­ts­hals, Fre­de­riks­havn, Hjør­ring og omegn. Alle er vel­kom­ne hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter, som er for at være en dej­ligt spi­se­sted med man­ge mulig­he­der.

Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter til­by­der fle­re akti­vi­tets­mu­lig­he­der, og vi har bl.a. en hyg­ge­lig spil­le­hal med hele 34 spil­le­ma­ski­ner, så er der plads til alle spil­le­fug­le, som vil prø­ve lyk­ken i spil, og som måske drøm­mer om at vin­de den helt sto­re gevinst en dag.

Julen koster man­ge pen­ge, siger man jo. Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter kan selv­føl­ge­lig også til­by­de dig mulig­he­den for bowling og en tur på vores sto­re gokart­ba­ne i hele to eta­ger med høj sik­ker­hed.

Til enhver vel­lyk­ket jule­frokost er menu­en meget vig­tig, for julen hand­ler også om at være sam­men om noget læk­ker julemad. Du kan rin­ge til Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter og høre om vores fri­sten­de jule­buf­fet. Vi skal jo alle mær­ke, at det er jul, så der må man ger­ne få lidt ekstra godt til ganen og ske­je ud med kal­o­ri­er­ne.

Julebuffet

Vores jule­buf­fet kan fx bestå af: mari­ne­re­de sild med kar­rysa­lat, kryd­der­sild med kar­rysa­lat, røget laks med sen­neps­dres­sing, lun fiske­filet med remou­la­de og citron, grøn­lang­kål med ham­bur­ger­ryg og medi­ster, hels­tegt kal­kun­bryst med salat og dres­sing, lun lever­postej med rød­be­der og bacon, lune fri­ka­del­ler med rød­kål, blan­det oste­an­ret­nin­ng med kiks og frugt, ris á l’amande med kir­se­bær­sau­ce.

Hos Hjør­ring Bowling & Gokart kan du også bestil­le buf­fet og bowling til mindst 20 per­so­ner til kr. 199,- kr. pr. per­son incl. 1 times bowling (dog eks­kl. sko­le­je). Vores buf­fet inde­hol­der: fiske­fad med rejer og dild­dres­sing, nyrø­get laks med sli­k­a­s­p­ar­ges, tar­te­let­ter med høns i asp­ar­ges, fri­ka­del­ler med rød­kål, ovns­teg­te bar­becue-ben, kyl­lin­ge­bryst i kar­rysau­ce, hels­tegt okse­filet, gla­se­ret skin­ke, flø­de­kar­to­f­ler, ste­ak­hou­se-fri­tes, salat­bar med dres­sing, frisk­bagt brød, cho­ko­la­de­ka­ge.

Kon­takt Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter og få mere infor­ma­tion om jule­frokostar­ran­ge­men­ter til ægte jule­pri­ser. Vi dæk­ker alle dine behov ved­rø­ren­de jule­frokost.