Gokart, Bøf & Bowling
Bøf & bowling

En times bowling,
bøf af okse­mør­brad med ste­ak­hou­se-fri­tes,
her­til salat og whi­skysau­ce
Søn­dag til tors­dag
149,00
pr. per­son
Fre­dag og Lør­dag
159,00 pr. per­son
ved 4 per­so­ner pr. bane eks­kl. sko­le­je

Gokart, Buffet & bowling

til mindst 20 per­so­ner

269,00 kr. pr. per­son
inkl. 1 times bowling (dog eks­kl. sko­le­je).
Buf­fe­ten ser­ve­res hver fre­dag kl. 19.00 med for­ud­be­stil­ling mindst 1 dag tid­li­ge­re.

Buffet & bowling

til mindst 20 per­so­ner

199,00 kr. pr. per­son
inkl. 1 times bowling (dog eks­kl. sko­le­je).
Buf­fe­ten ser­ve­res hver fre­dag kl. 19.00 med for­ud­be­stil­ling mindst 1 dag tid­li­ge­re.

Polterabend

- når det skal være sjovest

Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter afhol­der pol­te­ra­bends i Nord­jyl­land. Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter til­by­der en pol­te­ra­bend, der ikke kan over­gås. Man­ge pol­te­ra­bends star­ter med gokart-tur, spis­ning (fx buf­fet, tag-selv-bord m.m.) og afslut­ter med mid­nats­bowling. Vi har også bord­fod­bold­spil eller air­ho­ck­ey.

Du kan købe fri øl, vin, vand ad libi­tum hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter hele afte­nen for 250,00kr. pr. per­son. Hver per­son får arm­bånd på, som viser, at du har købt det­te til­bud, som skal bestil­les til alle gæster i et sel­skab. Det kan kun boo­k­es sam­men med spis­ning, bowling eller gokart-tur. Til­bud­det gæl­der fra din ankomst om afte­nen og ind­til kl. 24. Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter til­by­der dig fx buf­fet og bowling til mindst 20 per­so­ner til kr. 199,00 kr. pr. per­son inkl. 1 times bowling (dog eks­kl. sko­le­je).

Du kan også bestil­le gokart, buf­fet og bowling for kr. 269,00 pr. per­son. Buf­fe­ten ser­ve­res hver fre­dag kl. 19.00 med for­ud­be­stil­ling mindst 1 dag tid­li­ge­re. Se ind­hol­det af vores buf­fet under ”Årets jule­frokost —  hol­des i Hjør­ring Bowling og Gokart Cen­ter”. Kun buf­fet uden bowling koster kr. 169,00 pr. per­son. Alle pri­ser gæl­der for 4 per­so­ner pr. bane. Ved fær­re end 4 per­so­ner pr. bane kom­mer der et min­dre til­læg oveni.

Vi har også for­ret­ter og des­ser­ter: Rejeco­ck­tail med Ska­gens­re­jer og flu­tes for kr. 49,00, tag-selv-isdes­sert til kr. 49,00 og Irish Cof­fee til kr. 49,00. Der er bøf og bowling dag­ligt hele året.

Prøv Bøf og Bowling  med en times bowling, bøf af okse­mør­brad med ste­ak­hou­se-fri­tes, her­til salat og whi­skysau­ce til kr. 149,00 pr. per­son ved 4 per­so­ner pr. bane eks­kl. sko­le­je fra søn­dag til tors­dag, og fre­dag og Lør­dag til kr. 159,00.

Eller prøv GOKART, BØF OG BOWLING med 6 minut­ters gokart-tur, bøf af okse­mør­brad og en times bowling til kr. 229,00 pr. per­son ved 4 per­so­ner pr. bane eks­kl. sko­le­je fre­dag og lør­dag, eller 12 minut­ters gokart-tur, bøf af okse­mør­brad og en times bowling til kr. 279,00 pr. per­son ved 4 pers. pr. bane eks­kl. sko­le­je fre­dag og lør­dag. Sko­le­je koster kr. 15,00 pr. per­son. Bøf uden bowling koster kun kr. 139,00.

Eller også prøv hak­kebøf og bowling, hvor en times bowling, hak­kebøf med ste­ak­hou­se-fri­tes, her­til salat og whi­skysau­ce kun koster kr. 99,00 pr. per­son ved 4 per­so­ner pr. bane, eks­kl. sko­le­je fra søn­dag til tors­dag. Det sam­me koster kr. 119,00 fre­dag og lør­dag. Ring til os!