Spil og vind

- på vores 34 spillemaskiner

Føler du dig hel­dig i aften, plan­læg­ger du en hyg­ge­lig pol­te­ra­bend eller jule­frokost — eller blot en hyg­ge­lig aften på et dej­ligt spi­se­sted med læk­ker buf­fet, tag-selv-bord eller ind­by­den­de menu­er? Uan­set så besøg Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter, som udover at give dig til­by­de bowling samt gokart-ture også til­by­der dig val­get mel­lem 34 spil­le­ma­ski­ner.

Og hvem ved? Måske kom­mer du til at vin­de den sto­re gevinst, for nogen skal jo vin­de. Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter har jævn­ligt vin­de­re på vores 34 spil­le­ma­ski­ner. Det giver end­nu gla­de­re kun­der, og det er dej­ligt at ople­ve, hver gang det sker. Spil­le­ma­ski­ner­ne er popu­læ­re i man­ge anled­nin­ger, og kun­der i fle­re alders­grup­per har stor for­nø­jel­se af spil­le­ma­ski­ner­ne hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter.

Hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter er der altid en hyg­ge­lig atmos­fæ­re. I den hek­ti­ske hver­dag er der næsten hel­ler ikke noget mere afslap­pen­de end at høre spil­le­ma­ski­ner­nes lyde og hvem ved….? Måske kom­mer du også til at høre den søde musik af mønt­er­nes klin­gen. Du kan også have en favo­rit-spil­le­ma­ski­ne, som du aller­helst vil spil­le på hos Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter. Du bli­ver måske end­da en af de hel­di­ge vin­de­re på spil­le­ma­ski­ner­ne.

Det kan der nem­lig også gå sport i. Du kan enten kon­kur­re­re med dig selv om at slå tid­li­ge­re per­son­li­ge rekor­der, eller du kan for­sø­ge at slå dine ven­ner på spil­le­ma­ski­ner­ne. Men husk altid den gam­le, men rig­ti­ge tale­må­de: Tab og vind med sam­me sind.

Spillehal

Der er desvær­re ikke så man­ge ste­der, hvor du kan hyg­ge dig med at spil­le på spil­le­ma­ski­ner mere, da der er kom­met man­ge spil­le­ma­ski­ner on-line. Her får du desvær­re ikke den soci­a­le dimen­sion med, for du kom­mer ikke til at møde andre men­ne­sker der­hjem­me for­an din com­pu­ter. En rig­tig spil­le­hal som Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter er sjove­re.

Du kan nyde man­ge for­skel­li­ge for­frisk­nin­ger, når du tager til Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter for fx at spil­le på spil­le­ma­ski­ner, for her læg­ger vi stor vægt på, at vores kun­der hyg­ger sig, og at du ikke kom­mer til at mang­le noget, når du væl­ger at læg­ge din vej for­bi os.

Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter kan også både til­by­de dig for­skel­li­ge ret­ter at spi­se samt for­skel­lig drik­kel­se — både var­me og kol­de og fri øl vin og vand for bare kr. 250,00 pr. per­son. Kom og se, hvad Hjør­ring Bowling & Gokart Cen­ter kan til­by­de dig.